Infarmed påpekar att inga uppgifter om försäljning av medicintekniska produkter från denna tillverkare identifierades i Portugal, men rekommenderar att de produkter som nämns ovan inte köps eller används, eftersom det inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förekommer fria kommersiella rörelser.

I en not som publiceras på dess webbplats anger Infarmed att den behöriga tyska myndigheten har beordrat ett förbud mot marknadsföring och insamling av medicintekniska produkter för klinisk användning från tillverkaren Shantou T&K Medical equipment factory Co., Lda, eftersom dessa inte uppfyller kraven i Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Om dessa masker påträffas i Portugal måste dessa enheter rapporteras till Infarmed Health Products Department.