Maskvarning utfärdad

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 06-12-2020 10:00:00 · 0 Kommentarer

Den nationella läkemedelsmyndigheten har rekommenderat att inte använda kliniska masker från Shantou T&K Medical Equipment Factory Co, Lda, efter att ha förbjudits på grund av bristande överensstämmelse med de krav som fastställts av Europeiska unionen.

Infarmed påpekar att inga uppgifter om försäljning av medicintekniska produkter från denna tillverkare identifierades i Portugal, men rekommenderar att de produkter som nämns ovan inte köps eller används, eftersom det inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förekommer fria kommersiella rörelser.

I en not som publiceras på dess webbplats anger Infarmed att den behöriga tyska myndigheten har beordrat ett förbud mot marknadsföring och insamling av medicintekniska produkter för klinisk användning från tillverkaren Shantou T&K Medical equipment factory Co., Lda, eftersom dessa inte uppfyller kraven i Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Om dessa masker påträffas i Portugal måste dessa enheter rapporteras till Infarmed Health Products Department.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.