"Placering av medicintekniska produkter på den nationella marknaden identifierades: kirurgisk mask av typ I, märke MM4M, ref. MMPA1320000099.B; kirurgisk mask av typ II, märke MM4M, ref. MMPA1320000099.B; kirurgisk mask typ IIR, varumärke MM4M, ref. MMPA132R000099.0 och MMPA132R000099.B, från den nationella tillverkaren PT Mills Lda. , med felaktig CE-märkning, eftersom det inte finns några bevis för att de rättsliga kraven på EU-nivå är uppfyllda, särskilt när det gäller den tekniska dokumentationen i samband med det fastställda", skriver den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter(Infarmed) i ett informationscirkulär.

Infarmed bestämde att försäljningen och insamlingen av dessa kirurgiska masker från den nationella marknaden omedelbart ska upphöra.