Lissabons nya flygplats upprör

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 08-12-2020 10:00:00 · 0 Kommentarer

En grupp på 72 medborgare från olika samhällssektorer har bett regeringen att vidta åtgärder för att utvidga miljökonsekvensbeskrivningen (DIA) om utvecklingsprocessen för den nya flygplatsen i Lissabon.

” Med tanke på befintlig kunskap och teknik anser vi att det är möjligt att hitta en vänligare lösning för miljön, på förvaltningen och planeringen av territoriet och framför allt till medborgarna och landet. En lösning som bidrar positivt till den nödvändiga ekonomiska och sociala utvecklingen i landet, samt att bekämpa klimatförändringen”, betonade de.

I skrivelsen ansåg gruppen positivt de uttalanden som gjordes för att ”dra nytta av den nuvarande pandemin och krisen inom flygplatssektorn för att utan påtryckningar möta en bättre lösning än fel alternativ att bygga en ny flygplats i Montijo.

Abonnenterna uttryckte också sin totala tillgänglighet för att bidra till lämpliga och rättvisa lösningar baserade på Portugals kostnads-nyttomål och strategiska mål.

Regeringen måste nästa år genomföra en strategisk miljöbedömning för den nya flygplatsen i Lissabon.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.