” Detta beslut fattades vid en tidpunkt då Portugal var på toppen av den andra vågen. Det är inte längre motiverat, eftersom vi har färre nya fall per 100 000 invånare än Schweiz har och kriteriet att Schweiz ska tas upp på den röda listan är att landet ska ha fler fall än Schweiz per 100 000 invånare”, säger Berta Nunes.

När det gäller Lusa-byrån avslöjade ministern att hon har mottagit flera klagomål från portugisiska människor som inte accepterar åtgärden, av vilka några redan har undertecknat en ansökan om att Portugal ska lämna denna röda lista, som i dag samlade 11 878 underskrifter.

” Vi har utvecklat kontakter med de schweiziska myndigheterna, med vår ambassadör i Schweiz, som har hållit oss informerade om situationen, och här i utrikesministeriet utvecklar vi kontakter så att Schweiz tar bort Portugal från den röda listan, eftersom det inte är motiverat,”.

Enligt Berta Nunes har Schweiz ännu inte svarat på Portugals påståenden, men skälet till att landet tog upp Portugal på listan är inte aktuellt.

Detta beror på att det schweiziska beslutet fattades ”när Portugal var på toppen av denna andra våg”, sade hon.

Fortfarande inget svar från den schweiziska regeringen till författarna till den framställning som avser att stoppa denna obligatoriska karantän för dem som återvänder till Schweiz, som kommer från Portugal.

Framställningen lanserades på Facebook, på sidan ”Emigrera till Schweiz”, och kräver att Portugal tas bort från listan över länder som anses vara i hög risk för infektion av den nya coronavirus.

Från och med idag måste alla portugiser som reser till sitt ursprungsland sätta karantän i tio dagar efter det att de återvänt till schweiziskt territorium.