” Balansen är extremt positiv. Jag vill tacka för allt arbete som utförts av rektorer för skolorna, av utbildningssamfunden, av lärare och icke-lärare”, sade ministern.

Tiago Brandão Rodrigues sade att det sätt på vilket den första skolterminen, som slutar i dag, visade att återgången till personlig utbildning var ett bra alternativ.

” Vi måste fortsätta att arbeta för att fortsätta att ha detta läsår, under ett år av pandemi, så normalt som möjligt”, betonade han.

På frågan om regeringen kommer att testa eleverna när de återvänder till skolan efter julhelgen, vilket kommer att ske i andra länder, svarade Tiago Brandão Rodrigues att ”hälsovårdsmyndigheterna har arbetat mycket nära med skolorna för att säkerställa att utbildningsanstalterna är säkra platser”.

” Det är i denna mening som vi kommer att fortsätta att arbeta. På grund av hela artikuleringen mellan skola och hälsovårdsmyndigheter så att när det finns misstänkta eller positiva fall kommer svaret att bli snabbare" sade han.

Under skoluppehållet uppmanade utbildningsministern alla att anstränga sig för att ”mildra effekterna av covid-19".

” Statsministern har redan sagt det, men jag vädjar också till familjer som har barn i skolan, som vet att deras elever i skolan hade en uppsättning regler för att behålla dem under denna viloperiod”.

” Vi vet att vi kommer att återvända till ansikte mot ansikte klasser i början av januari och vi måste behålla en uppsättning regler även under julfirandet för att se till att vi inte kommer att ha en ytterligare ökning av antalet fall”, förstärkte han.