” Det gläder mig att kunna meddela att EMA:s vetenskapliga kommitté sammanträdde i dag och rekommenderade ett villkorat godkännande för försäljning i EU för det vaccin som utvecklats av BionTech och Pfizer.

” Vårt vetenskapliga yttrande banar väg för det första godkännandet för försäljning av ett Covid-19-vaccin i EU”, meddelade Emer Cook, verkställande direktör för EU:s läkemedelsmyndighet.

Vid en presskonferens i Amsterdam påpekade Cook att beslutet ”gäller för alla 27 medlemsstater samtidigt” och kommenterade att det är ”ett betydande steg framåt i kampen mot denna pandemi”.

För att detta vaccin ska kunna marknadsföras och administreras i EU måste Europeiska kommissionen nu godkänna det inom 48 timmar, så att vaccinationskampanjen kan inledas i medlemsstaterna från och med den 27 december, vilket ordföranden för EU:s verkställande direktör Ursula von der Leyen tillkännagav.