Ett ökande antal varor som kommer i kontakt med livsmedel, tillverkade av plast, till vilka bambufibrer eller andra ”naturliga” ämnen tillsätts som tillsats, är inte tillåtna” enligt EU:s bestämmelser har upptäckts av medlemsstaternas myndigheter [Europeiska unionen], sade generaldirektoratet i ett uttalande.

Enligt DGAVmarknadsförs dessa produkter som biologiskt nedbrytbara, ekologiska, naturliga eller till och med 100 procent bambu, men i många fall utgör denna märkning ett ”marknadsföringsverktyg” som inte gör det möjligt att identifiera dem som mest plast.

Generaldirektoratet noterar också att många av dessa importer till Europeiska unionen har lett till anmälningar på grund av förekomsten av melamin eller formaldehyd över gränsvärdena på 2,5 mg/kg och 15 mg/kg.

” Riskerna med dessa tillsatser av naturligt ursprung i en plastmatris kan uppstå på grund av dessa tillsatsers låga kvalitet eller föroreningar som de innehåller, från att bidra till bildandet av reaktions- eller sönderdelningsprodukter eller från negativa ytförändringar om materialet expanderar”, varnar DGAV.

Med tanke på att material och föremål av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel endast kan släppas ut på marknaden om de uppfyller gällande gemenskapsbestämmelser, har kommissionen uppmanat medlemsstaterna att vid arbetsgruppens möten vidta åtgärder för att skydda konsumenterna genom att ta bort ”melaminet”.bambu ”objekt från deras marknad”, avslutar generaldirektoratet.