” Den förenklade uppsägningen omfattade 896 000 personer när det gäller processer som har betalats och redan avslutats och som omfattade cirka 110 000 företag”, ministern.

Å andra sidan, ”det fanns cirka 500 företag som såg sina ansökningar avvisade”, tillade Ana Mendes Godinhooch förklarade att vägran hände ”på grund av oreglerade skulder.”

Ministern sade att det stöd som följde på uppsägningen förenklades till stöd för den progressiva återhämtningen och incitamentet att normalisera verksamheten för närvarande omfattar 69 000 företag och 551 000 arbetstagare. ”Det är viktigt att notera att 82 procent av dessa situationer är situationer där företag åtar sig att behålla arbetstillfällen längre, det vill säga under de sex månader som åtgärden täcks ytterligare två månader efter åtgärdens upphörande”, tillade Ana Mendes Godinho.

Som svar på CDS-PP Cecilia Meireles redogjorde ministern för att 50 000 företag som omfattas av dessa två stöd valde att uppmuntra normalisering och 19 000 för stöd till återhämtningen.

Arbetsministern sade också att det extraordinära stödet på 438,81 euro för arbetstagare utan socialt skydd redan har betalats ut till 17 000 personer, medan stödet till egenföretagare hittills har nått 173 000 stödmottagare.