Från budgetöverskott till ny dålig verklighet

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 30-12-2020 12:00:00 · 0 Kommentarer

Året började med ett aldrig tidigare skådat budgetöverskott i demokratin, men det tog bara några månader för en ”ny fattig” verklighet som skapades genom pandemin Covid-19 för att förvandla den positiva balansen i de offentliga finanserna till ett minne av det förflutna.

Statsbudgeten för 2020 godkändes redan i januari, med ett aldrig tidigare skådat budgetöverskott på 0,2 procent i ett land som är vana vid att ha konton i det ”röda”.

Men den pandemi som drabbade Portugal i mars äventyrade omedelbart den korta ekonomiska hjälpen genom att direkt påverka huvudorsaken till den positiva balansen: turismen. Bara en vecka efter det att de två första fallen av bekräftad infektion i landet var kända hade Algarve redan registrerat 60 procent avbokningar av hotellbokningar, vilket utlöste den största krisen inom hotell- och cateringsektorn i minnet.

Senare visade antalet förfrågningar om hjälp från Food Bank mot Hunger hur sysselsättningen i Portugal och många familjers liv har förändrats, omkring 12 000 ansökningar om hjälp som representerar nästan 60 000 människor som går in i fattigdom och i behov av hjälp, något som många aldrig skulle föreställde sig skulle hända dem.

Inte ens Isabel Jonet, som sade att hon aldrig hade sett något liknande under 27 års arbete i spetsen för Food Bank, där medelklassmänniskor med ett organiserat liv plötsligt förlorar alla inkomster och förmåga att möta grundläggande utgifter.

Det var en så allvarlig och aldrig tidigare skådad situation att livsmedelsbanken skapade ett nödnätverk i början av pandemin för att svara på det exceptionella antalet förfrågningar om hjälp.

Nyheten om köer utanför föreningar, icke-statliga organisationer, katolska institutioner eller moskéer som begär livsmedelsbistånd följde, vilket också synliggjorde effekterna på invandrarbefolkningen, mer utsatta för osäkra låglönejobb och utan något stödnätverk. Regeringen beslutade att tillfälligt legalisera alla invandrare med inlämnade ansökningar om uppehållstillstånd, vilket garanterar fler rättigheter och skydd för dessa människor.

I maj uttryckte Marcelo Rebelo de Sousa vid Palácio de Belém i en publik hos republikens president Marcelo Rebelo de Sousa, ordförande för livsmedelsbanken mot hunger och Caritas Portuguesas president, Eugénio Fonseca, sin oro över den sociala krisens varaktighet och behovet av att upprätthålla stöd som skulle garantera ett minimum av resurser och värdighet för familjer.

Vid denna tid var Caritas redan medveten om att de finansiella stödlinjerna på mer än 100 tusen euro som skapats för att svara på 48 tusen nya förfrågningar inte skulle uppfylla målet att nå juni.

De officiella siffrorna avslöjade ökningen av krisen. I april hade de offentliga räkenskaperna påverkats av 680 miljoner euro. I mitten av juni hade staten redan använt 778 miljoner euro på exceptionellt stöd i samband med pandemin, vilket omfattade 1,2 miljoner människor och 144 000 företag.

Sommaren tillät en viss turism och hotellaktivitet att återhämta sig, vilket bidrog till att lindra situationen för vissa familjer, men Food Bank, som noterade nedgången i förfrågningar om hjälp under de heta månaderna, noterade också återhämtningen under de följande månaderna.

Människor, företag och institutioner för socialt stöd finns nu i den så kallade europeisk ”bazooka”, som förlitar sig på miljoner EU-medel för att rädda arbetstillfällen och återställa ekonomin.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.