I den första debatten för presidentvalet, den 2 januari, meddelade Marcelo Rebelo de Sousa att han ville förnya undantagstillståndet med ”samma regim” i åtta dagar och inte de vanliga två veckorna och hävdade att det inte fanns tillräckligt med uppgifter om julperioden.

Enligt samma källa kommer eventuella åtgärder för denna nya period att beslutas först den 7 januari vid ministerrådets ordinarie veckomöte.

Republikens president höll en utfrågningsrunda med de partier med parlamentarisk representation om denna förnyelse.

Med godkännande som garanteras av de två stora parterna, PSD och PS, kommer detta att vara åttonde gången ett undantagstillstånd har förlängts sedan mars.