Priset på böter för mobiltelefonanvändning kommer att fördubblas, med en straffavgift på mellan 250 och 1 250 euro.

Bland ändringsförslagen, höjningen av böterna för användning av mobiltelefon under körning och borttagande av tre poäng från körkortet, i stället för de två föregående punkterna, ”liknande körning under påverkan av alkohol”, samt införandet av förare av okända fordon som används i betald transport av passagerare från en elektronisk plattform (TVDE) i den grupp av förare som omfattas av den särskilda ordningen, som anser att köra under påverkan av alkohol med en halt av 0,20 gram/l eller mer, bör belysas.

ANSR erinrade i ett uttalande om att traktorerna är skyldiga att röra sig med en säkerhetsbåge upprätt och i driftsläge, förutsatt att de är godkända med denna konstruktion, samt användningen av bältet och andra säkerhetsanordningar som fordonen är utrustade med, inklusive ”särskilda varningslampor” (roterande gult).

Underlåtenhet att följa kan leda till böter på mellan 120 och 600 euro.

I ändringsförslagen föreskrivs också ett förbud mot parkering och övernattning i husbilar utanför auktoriserade lokaler.

GNR, PSP, sjöpolisen och kommunerna har fått tillsynsbefogenheter att agera utanför allmänna vägar och skyddade områden i situationer där husvagnar stannar utanför godkända platser.

Det kommer nu att vara möjligt att presentera identitetshandlingar för inspektionsmyndigheterna genom id.gov.pt-ansökan.

De nya åtgärderna omfattar även elektriska skotrar, som nu kommer att behandlas som cyklar när de når en maxhastighet på upp till 25 kilometer i timmen eller en kontinuerlig maximal effekt på upp till 0,25 kilowatt.

De som når hastigheter över dessa gränser kommer att bli föremål för böter på 60—300 euro om de åker utan hänsyn till deras tillämpliga tekniska egenskaper och körsystem, dvs. de kommer inte längre att tillåtas köra på cykelbanor och på gångvägar och cykelvägar.

Säkerhetsstyrkorna och trafiksäkerhetstjänsterna och Trafiksäkerhetsmyndigheten kommer nu att kommunicera elektroniskt för felrapportering och statistisk registrering.

Översynen av motorvägslagen gör det också möjligt att koncentrera alla fordonskategorier på körkortet, vilket gör det möjligt att eliminera körkort för traktorer och jordbruks- eller skogsbruksmaskiner på allmän väg och att undgå behovet av att upprätta administrativa register för förare av fordon på brådskande räddning eller uppdrag av allmänt intresse.

Enligt de nya åtgärderna kommer förarna att kunna hämta körkort som de har lämnat efter sig genom prov eller utbildning.

Ändringarna omfattar fyra kompletterande rättsakter till motorvägslagen, nämligen förordningen om körkort och lagdekretet om fastställande av individuell registrering av förare.