Enligt Instituto do Cinema Audiovisuella (ICA) återspeglar dessa uppgifter ”ett år präglat av djupgående begränsningar” i biografverksamhet, på grund av covid-19 pandemin, och vars restriktiva åtgärder har ”djupt påverkat den normala funktionen hos bio arenor”.

ICA avslöjar att biograferna 2020 hade 3,77 miljoner tittare, medan 15,5 miljoner biljetter hade sålts 2019. Intäkterna från biljettkassan uppgick till 20,4 miljoner euro, en fjärdedel av 2019, ett år som uppgick till 83,1 miljoner euro. Även om uppgifterna fortfarande är preliminära visar uppgifterna på en total minskning på 75 procent, vilket bekräftar att 2020 var det sämsta året för filmvisning på teatern åtminstone sedan ICA systematiserade de statistiska uppgifter som rapporterades av utställarna.

På grund av den första inneslutningsperiod som förordnades i Portugal stängdes biograferna - liksom all kulturell verksamhet med publik - mellan mitten av mars och början av juni 2020. Återöppnandet skedde gradvis under de följande veckorna, men nedgången i publiken och intäkterna varierade mellan 60 och 90 procent per månad, antingen på grund av den minskade portugisiska konsumtionen, den minskade filmvisningen eller det filmerbjudande som visades.