För att göra Portugal mer känt har Europeiska statistikkontoret offentliggjort vissa uppgifter, baserade på den 1 december 2020, om det land som innehar sexmånaders ordförandeskap i EU-rådet från och med den 1 januari till och med den 30 juni.

Förutom den näst högsta andelen akademiker är Portugal den största cykeltillverkaren i EU, den största exportören av oliver och har den fjärde största fiskeflottan (7 700 fartyg).

Portugals relativa vikt i EU är 2,2 procent (92 200 km2), dess befolkning är 2,3 procent (tio miljoner invånare) och dess bruttonationalprodukt (BNP) är 1,5 procent.

I

”översättningen” av Portugal i siffror framhålls också att den nationella BNP per capita är 20,740 euro, 79 procent av EU-genomsnittet (31,160).

På det ekonomiska området har Portugal en genomsnittlig årlig inflationstakt på 0,3 procent (EU 1,4 procent) och en investeringstakt på 18,2 procent (EU 22,1 procent).

Skattetrycket, mätt som skatteintäkter i procent av BNP, är också lägre i Portugal (36,8 procent) än i EU-genomsnittet (41,1 procent).

Portugal har en befolkningstäthet på 113 personer per km2, över 109 i EU, med en högre andel av befolkningen över 65 (21,8 procent jämfört med 20,3 procent i EU) och en lägre andel på under 15 (13,7 procent jämfört med 15,2 procent i EU).

Ungdomsarbetslösheten är 18,3 procent (EU 15,0 procent) och risken för fattigdom eller social utestängning är 21,6 procent (EU 20,9 procent), medan sysselsättningsgraden för män är 79,9 procent (EU 79,0 procent) och för kvinnor 72,7 procent (EU 67,3 procent).

När det gäller utbildning, trots goda resultat i ingenjörsexamen, är andelen högre utbildning 36,2 procent av befolkningen i åldrarna 30 till 34 år (EU 40,3 procent).

Avhopp från skolan i förtid täcker 10,6 procent av befolkningen i åldern 18—24 år (EU 10,2 procent).

Utgifterna för vetenskap och teknik är 1,4 procent av BNP (EU 2,19 procent) och andelen sysselsatta inom hög- och medelhögteknologisk industri är 3,3 procent (EU 6,2 procent).

Växthusgasutsläppen har ökat med 18,9 procent i Portugal sedan 1990, till skillnad från genomsnittet för de 27 länderna, som är 20,74 procent lägre, men Portugal har ett högre bidrag från förnybar energi än genomsnittet till den slutliga konsumtionen (30,3 procent jämfört med 18,9 i EU).

Energiberoendet - importens andel av energiförbrukningen - är dock 75,6 procent i Portugal (58,2 procent i EU).

” Dags att agera: för en rättvis, grön och digital återhämtning” är mottot för det portugisiska ordförandeskapet i EU, vars främsta mål är ett motståndskraftigt, grönt, digitalt, socialt och globalt Europa.