Av

bulletinen framgår också att 5 493 personer tas emot, 202 fler än på tisdagen, av vilka 681 befinner sig i intensivvårdsavdelningar, dvs. ytterligare 11, två siffror som också representerar nya höjder för pandemin.

Antalet sjukhusvistelser har ökat sedan den 1 januari, den dag då det fanns 2 806 personer på sjukhus.