António Costa tillkännagav denna åtgärd efter att ha deltagit i videokonferens i ett informellt möte mellan EU:s ledare i syfte att samordna åtgärderna för att bekämpa covid-19 bland de 27 medlemsstaterna.

” Regeringen har beslutat att helt stoppa flygningar till Storbritannien och från Storbritannien till Portugal från och med lördag, för att minska risken för smitta baserat på den nya varianten av coronaviruset"

António Costa sade att från och med lördagen ”kommer endast flygningar av humanitär karaktär att genomföras för att säkerställa att portugiser som vill återvända till Portugal kan det, eller för brittiska medborgare som vill återvända till Förenade kungariket”.

Enligt premiärministern var det under detta informella möte mellan Europeiska unionens ledare, globalt sett ”ett uttryck för stor oro över utvecklingen av pandemin, nämligen när det gäller den tillväxt av den nya brittiska varianten, särskilt i länder som har närmare förbindelser med Förenade kungariket, vilket är fallet i Portugal”.

När det gäller gränser ansåg António Costa att det ”viktigaste” beslutet som fattades vid det informella mötet just gällde avslutandet av flygningarna till Förenade kungariket, eller från Förenade kungariket till Portugal.

Vid det informella toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer betonade premiärministern att man beslutade att ”hålla gränserna öppna” mellan de olika medlemsstaterna.