Garantin gavs av Ana Abrunhosa i kommittén för offentlig förvaltning, administrativ modernisering, decentralisering och lokalt styre, där hon svarade på en fråga från socialistisk vice João Azevedo om huruvida alla elever skulle ha rättvis tillgång till den virtuella skolan.

” Regeringen är mycket engagerad i denna fråga för att ha förutsättningar för den virtuella skolan, men skolan måste främst vara ansikte mot ansikte” sade ministern. ”Den virtuella skolan är bara ett instrument för skolan, som måste vara ansikte mot ansikte”, sade Ana Abrunhosa. Ministern för territoriell sammanhållning besvarade således frågan från socialisten João Azevedo som påminde om pandemins inverkan på familjerna, särskilt med avstängning av personlig utbildning. ” Det är viktigare än någonsin för eleverna att ha omfattande tillgång till virtuell skola. Jag frågar om det kommer att uppfyllas virtuell tillgång till hela landet, familjer å ena sidan, bärbara datorer och tillgång till ”nätet” och, å andra sidan, utforma ett distributionsnät som ger utbredd tillgång och villkor för alla”, säger João Azevedo.