Totalt röstade 136 suppleanter för, 78 mot och fyra avstod.

Medan omröstningen har lovordats av många har den portugisiska biskopskonferensen uttryckt ”sorg och indignation” över parlamentets godkännande av avkriminaliseringen av medicinskt assisterad död.

” De portugisiska biskoparna uttrycker sin sorg och indignation över parlamentets godkännande av lagen som tillåter dödshjälp och assisterat självmord. Denna sorg och indignation förvärras av det faktum att en form av död som orsakats vid den största försämringen av en dödlig pandemi legaliseras, där vi alla vill sträva efter att rädda så många liv som möjligt genom att acceptera begränsningar av frihet och ekonomiska uppoffringar”, sade biskoparna i ett uttalande.

Biskoparna anser att ”det är nonsens att legalisera döden som orsakats i detta sammanhang, att vägra de lärdomar som pandemin har gett om det värdefulla värdet av mänskligt liv, som samhället i allmänhet och i synnerhet vårdpersonalen försöker rädda på ett övermänskligt sätt” och de betona att den godkända lagen fortfarande kan bli föremål för inspektion, ”för att kränka principen om okränkbarhet av mänskligt liv” i den grundläggande lagen.

” Svaret på sjukdom och lidande bör snarare vara skyddet av livet, särskilt när det är mest ömtåligt på alla sätt och, nämligen, tillgång till palliativ vård, varav majoriteten av den portugisiska befolkningen fortfarande är berövad”, säger de.