Enligt den januarapport från Emigrant Diaspora Investor Statage (EID) utfärdade en åtgärd som planeras i det nationella programmet för stöd till investerare i Diaspora (PNAID), som bland annat syftar till att stödja Diasporas investering i Portugal, utfärdades 128 stadgar av slutet av förra månaden.

I den handling som utarbetats av ministeriet för de portugisiska gemenskapernas statssekreterare, till vilken Lusa-byrån hade tillgång, anges att ”Portugal är den plats där det finns flest ansökningar om utfärdande” av förklaringen från Diasporas investerarstadga: 23.

Dessa 23 emigranter har bott i Portugal i mindre än två år och har emigrerat i minst ett år.

Mellan 28 augusti 2020 och 31 januari i år genererades Diaspora Investor Stadgar för medborgare i 26 länder, varav de flesta i Europa (62 procent), följt av Afrika (16 procent), Nordamerika (11 procent), Sydamerika (9 procent), Asien (1 procent) och Mellanöstern (1 procent).

Dokumentet visar att 97 procent av begäran om elektronisk identifiering kommer från portugisiska medborgare: 77 procent begärs av portugisiska medborgare som är födda i Portugal och som är eller nyligen har emigrerat och 20 procent av portugisiska medborgare som är födda utomlands. Tre procent av ansökningarna tillhör personer som enligt medborgarskapslagstiftningen kan ansöka om portugisiskt medborgarskap eller håller på att erhålla ansökan.

De allra flesta (92 procent) av de som ansöker om detta EID avser att återvända och investera i Portugal.