En rapport som publicerats av företaget som specialiserat sig på podcastanalys visar att antalet producerade poddar på bara fem år har ökat 17-faldigt och att antalet nedladdningar nästan tredubblats år 2020 och att antalet nedladdningar har ökat med 180 procent. Samma publikation visar att cirka 30 procent av de podcasts som publicerades 2020 bara hade ett eller två avsnitt medan cirka 23 procent (mer än 200 000) för närvarande har mer än 10 avsnitt.

Hindi podcasts spelade in den högsta tillväxten (upp 14,1-faldigt jämfört med 2019), medan de som talas på portugisiska ökade 7,8 gånger. De som använder engelska har ökat med 1,9 gånger, en tillväxt som motiveras av det faktum att de redan har haft ett starkt uttryck. När det gäller ämnen rapporterar Chartable 133.107 podcasts om utbildning, överträffar dem som ägnas åt kultur och samhälle (121,556) och konsten (94 360). Samma studie visade att plattformen ”Apple Podcaster” förlorade marknadsandelar 2020 och stängde året, vilket motsvarade 38 procent av de enheter som användes för att lyssna på programmen, vilket var en ökning från 43 procent i början av året. Däremot ökade Spotify från 20 procent i början av 2020 till 26 procent av marknaden i slutet av året.