Association of Hotels and Tourist Enterprises of the Algarve (AHETA) offentliggjorde preliminära uppgifter om de variationer som kontrollerats i boendenheterna i regionen under den första månaden 2021 och påpekade att försäljningsvolymen också ligger 83,5 procent under det senaste året.

” Den genomsnittliga globala beläggningen per rum var 7,6 procent, 78,9 procent under det värde som registrerades år 2020”, sade affärsföreningen i ett uttalande, och placerade beläggningsminskningarna med 90 procent på de viktigaste marknaderna för turism i Algarve, såsom Holland och Storbritannien.

AHETA uppgav att det var den nederländska marknaden som föll mest, med 91,7 procent färre besökare, en trend som också kändes av de brittiska (-91,0 procent) och tyska (-85,4 procent) marknaderna.

Den nationella marknaden hade en mindre dramatisk nedgång, 51,1 procent”, enligt de preliminära uppgifterna.

” Försäljningsvolymen minskade med 83,5 procent jämfört med samma månad föregående år”, betonade AHETA, och anger att i ”ackumulerade värden de senaste 12 månaderna” fanns det ”en genomsnittlig minskning på mindre än 60,5 procent”.

Försäljningsvolymen påverkades också under det senaste året, med ”en minskning med 61,6 procent”, sade föreningen.