Enligt ett meddelande från republikens ordförandeskap till media kommer utfrågningarna att hållas i stigande ordning efter parlamentarisk representation, med liberala initiativ, Chega, ENP, PAN och CDS-PP hörs på tisdag, med början kl. 15.00.

PCP, BE, PSD och PS kommer att höras från 15:15 på onsdag av statschefen, som kommer att vara på Palace of Belém.

I samma not anges att på tisdag morgon kommer republikens president att delta med videokonferens i den 15:e sessionen om situationen för covid-19 i Portugal, planerad till 10:00.

Det nuvarande nödläget för att covid-19 upphör kl. 23.59 nästa söndag den 14 februari, och godkändes i parlamentet med röster för PS, PSD, CDS-PP och PAN, avstod från BE och röstade emot av PCP, PEV, Chega och Liberal Initiative.

Församlingen i Republiken har en plenarsession planerad till torsdag för att diskutera den sannolika förnyelsen av undantagstillståndet.

Enligt konstitutionens bestämmelser är det republikens president att fastställa undantagstillstånd för en period på högst femton dagar, utan att det påverkar eventuella förlängningar, men för detta måste han lyssna på regeringen och ha tillstånd från parlamentet.

Under undantagstillståndet, vilket gör det möjligt att avbryta utövandet av vissa rättigheter, friheter och garantier, införde regeringen en allmän nedstängning och upphävande av en rad verksamheter, som har varit i kraft sedan 15 januari.