I den dagliga rapporten sägs att klockan 11.59 den 10 februari fanns 1 088 patienter i Covid-19 avdelningar, 50 färre än föregående dag och 143 i intensivvårdsavdelningar, 10 färre, varav 99 ventilerades.

Enligt ARSC sjönk beläggningsgraden i avdelningar och intensivvårdsavdelningar från 83 procent till 79 procent respektive från 84 procent till 78 procent.

Sjukhus i den centrala regionen, utfärdade den 11 februari 89 utsläpp för patienter i avdelningar och två i intensivvård, och registrerade 26 dödsfall på sjukhus, fem färre än föregående dag.

Inom sektorn för social, privat, militär och back-up stödstrukturer är 75 patienter med Covid-19 på sjukhus (fem färre än föregående dag), i 123 aktiva sängar.