Under hela pandemin och de restriktiva åtgärder som regeringen vidtagit har stormarknader och andra storföretag, såsom byggvaruhusets marknader, blomstrat. Ännu mer under nedlåsning.

Medan många små företag går under. Och fler kommer säkert att följa, sorgligt nog. Och det är inte bara företagen som kommer att kollapsa, utan också människorna som arbetar där, eller äger dem. Ekonomiskt och psykiskt sker en stor tragedi, som är mycket undervärderad, med all fokus på viruset i dess olika former och den förestående kollapsen av hälso- och sjukvårdssystemet.

Jag anser att det vore en bra idé om de stormarknader och andra storföretag som fortfarande fungerar och mår bra, förenar och skapar en solidaritetsfond, särskilt för de små icke-livsmedelsföretag som gång på gång skadas av alla restriktioner.

Stora företag: öppna dina super och hyper hjärtan och hjälp dina kollegor!

SCARLETT VERKUIJLEN, Verandor, Algarve