Biden vill fyrdubbla flyktingintaget 2021

Av TPN/Lusa, in USA/Kanada · 14-02-2021 15:00:00 · 0 Kommentarer

Joe Bidens regering planerar att ta emot 62 500 flyktingar under de kommande sex månaderna, fyra gånger den tidigare amerikanska administrationens tak.

Donald Trump Administration hade satt antalet flyktingar som ska tas emot till 15.000, men Biden, enligt regeringens källor hört av AP, planerar att fyrdubbla antalet medan den nuvarande budgeten är i kraft, fram till slutet av september, och år 2022 kommer det att fördubblas igen till 125 tusen.

Enligt samma källor anses målet på 125 000 flyktingar, som tidigare meddelats av Biden, i detta skede vara orealistiskt av administrationen, på grund av de begränsningar som orsakats av pandemin av det nya coronaviruset och även behovet av att återställa flyktingmottagningsprogrammet, som i stor utsträckning hade demonteras av den tidigare presidenten.

Utrikesdepartementet bekräftade att översynen av tillträdeskvoten har inletts, med en presidentrapport skickad till kongressen, där åtgärden måste diskuteras.

Målet att ta emot 125 000 flyktingar är högre än den 110 000 högsta gräns som fastställdes i slutet av mandatperioden för f.d. president Barack Obama.

Minskningen av flyktingarnas inresa under de senaste fyra åren har lett till en nedskärning av finansieringen av stödprogram för vidarebosättning, stängningen av övervakningskontor och avskedandet av deras anställda.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.