Portugal registrerade på söndagen sitt lägsta antal dagliga Covid-infektioner på fyra månader. Dödssiffran har också nått sin lägsta siffra på året, med 65 dödsfall som är lägst sedan den 27 december. Totalt sett har knappt 800 000 människor testat positivt för Covid i Portugal sedan pandemins utbrott. Tidigare siffror hade redan sett Portugal gå från att ha den värsta Covid-smittan i världen till att nu vara åttonde i Europa.