Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd driver på för att lagen om privatliv ska antas

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Europa · 23-02-2021 19:00:00 · 0 Kommentarer

Flera parlamentsledamöter som sysslar med dataskydd och inverkan på de grundläggande friheterna hävdar att förordningen endast bör tillämpas på videor eller bilder som utbyts i meddelande- och e-posttjänster, och inte på övervakning av kommunikation via text eller ljud.

Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd vill snabbt instämma i Europeiska gemenskapens integritetslagstiftning om elektronisk kommunikation för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på Internet.

För att försöka häva blockeringen av de nuvarande striderna, och med tanke på de två institutionernas ”fundamentalt olika” ståndpunkter kring förslaget till förordning, med sikte på ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, tillförordnad ordförande för EU:s rättsliga råd, Francisca Van Dunem, skrev till Europaparlamentet (EP) för att intensifiera de politiska förhandlingarna i en situation som hon anser vara brådskande.

” Det portugisiska ordförandeskapet för rådet är starkt engagerat i att snabbt och positivt avsluta detta ärende. De tekniska mötena möjliggjorde framsteg i vissa frågor. Men medlagstiftaren förhållningssätt till detta förslag förblir fundamentalt annorlunda”, hävdar Francisca Van Dune.

” Det portugisiska ordförandeskapet har åtagit sig att lägga fram konkreta konstruktiva förslag för att nå en gemensam överenskommelse och en överenskommelse med Europaparlamentet så snart som möjligt. Vi är övertygade om att Europaparlamentet också är engagerat i en överenskommelse mycket snart för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet”, avslutar ministern.

I september förra året lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till provisorisk förordning för att säkerställa att leverantörer av kommunikationstjänster på nätet kan fortsätta att upptäcka och rapportera sexuella övergrepp mot barn på nätet och avlägsna barnpornografiskt material.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.