Av det totala antalet administrerade vacciner [23,301] motsvarar 15,735 administreringen av den första dosen och 7 566 var andra doser av vaccinet”, läser den not som släpptes av Madeiras hälsominister. De uppgifter som offentliggörs i dag avser perioden mellan den 31 december, 2020 och den 28 februari.

I dokumentet påpekas att vaccinationen mot covid-19 kommer att fortsätta för den äldre befolkningen som prioriteras. Således läggs det till, i denna vaccinationsplan kommer 1 929 att få den andra dosen av vaccinet, den första administreras under veckan mellan den 8:e och 14:e februari i de olika länen i regionen. Enligt tillgängliga uppgifter har 5 383 vårdpersonal redan fått den första dosen och 4 084 den andra.

Vacciner har också administrerats till 3 549 socialarbetare, boende och användare av vårdhem och medlemmar i nätverket för långtidsvård, och 2 638 har fått den andra dosen. Av 809 yrkesverksamma inom området Räddningstjänst, säkerhet och tjänster som anses vara kritiska, 656 har också fått den andra dosen tillämpad. När det gäller användare mellan 50 och 79 år har 5 976 personer, utöver dem över 80 år, redan vaccinerats, varav 181 med den andra dosen.

I dokumentet nämns att 25 statliga organ på Madeira också har vaccinerats. På söndagen fick regionen ytterligare 5 850 vacciner mot covid-19 från läkemedelsföretaget Pfizer, totalt 34 627 som hittills erhölls av Madeiras regionala hälsovårdstjänst (SESARAM). Denna tjänst meddelade att Madeira förväntas få ytterligare 8 500 vacciner från AstraZeneca denna vecka. Således, i mars, bör regionen få en annan sats av 17 550 vacciner från Pfizer, vilket gör totalt 51,225 doser, vilket gör det möjligt att vaccinera 25 000 personer, cirka 10 procent av befolkningen i skärgården.

I Madeiras regionala vaccinationsplan för covid19, fastställs tre faser, först och främst de prioriterade grupperna, följt av personer med comorbiditeter och sedan resten av befolkningen. Uppskattningen indikerar att 50 tusen människor kommer att vaccineras i första fasen, ytterligare 50 tusen i andra fasen och slutligen 100 tusen människor.

Enligt uppgifter som offentliggjordes i dag av det regionala hälsodirektoratet registrerade regionen 38 nya fall av SARS-COV-2-infektion, vilka alla överfördes lokalt, och Madeira stod nu för 7 276 bekräftade fall av covid-19 sedan pandemins början. I den epidemiologiska bulletinen nämns också att 1 181 fall är aktiva och ytterligare 123 personer har återhämtat sig från sjukdomen, vilket uppgår till 6 031 patienter botade i skärgården sedan början av pandemin.