Åtgärden syftar till att stärka metoderna för diagnos och screening vid upptäckt och behandling av infektionsfall och är en del av Portugals åtagande att bekämpa pandemin och mildra dess effekter i de afrikanska portugisiskspråkiga länderna (PALOP) och Östtimor.

Vart och ett av dessa länder kommer att få 20 000 tester donerade av Portugal, där Kap Verde och Guinea-Bissau får detta material idag och São Tomé och Príncipe på lördag.

Leveransen av materialet kommer att ske till de nationella myndigheterna i dessa länder genom de portugisiska diplomatiska representationerna i Praia, Bissau och São Tomé, säger den gemensamma noten från de portugisiska utrikesministerierna.

Erbjudandet är en del av den andra fasen av ”Handlingsplanen för hälsoinsatser mot pandemin COVID-19” mellan Portugal och PALOP och Östtimor, som stöds av den portugisiska regeringen genom dessa två ministerier, som planerar att stödja dessa länder på områdena testning, utbildning och kapacitetsuppbyggnad och sändning av personlig skyddsutrustning och vaccination.


Author
TPN/Lusa