Det portugisiska ordförandeskapet för EU har uttryckt en förhoppning om att medlemsstaterna än en gång kommer att använda AstraZeneca-vaccinet inom en mycket nära framtid. Hälsominister Marta Temido talade på ordförandeskapets vägnar och sade att EU-stater som avbrutit användningen av sprutan gjorde detta som en försiktighetsåtgärd eftersom de väntar på resultaten av en utvärdering som gjorts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Resultaten av analysen kommer i morgon.