Jordbävningen registrerades i de tidiga timmarna på morgonen, klockan 1.35. Enligt uppgift har inga skador orsakats. Det kom 4 dagar efter att en 3,4 magnitud jordbävning registrerades i Lissabon, vilket var allmänt känt i hela huvudstaden.