I ett ingripande som genomfördes vid Infarmed mötet i Lissabon, som samlar experter, medlemmar av regeringen, Republikens president och premiärministern för analys av utvecklingen av pandemin, konstaterade experten att förekomsten av denna ”brittiska variant” kommer redan att vara över 70 procent i det nationella territoriet.

”I England är det redan nära 100 procent och detsamma kommer att hända i andra länder. I Danmark har det redan gått över 90 procent, i Irland var det 90 procent för tre veckor sedan också. Sedan har vi Schweiz, Portugal, Österrike och Tyskland med accelererad tillväxt och alla av dem över 50-60 procent, så det är inte förvånande om alla dessa länder inom ett par veckor har över 90 procent av fallen av covid-19 från den brittiska varianten”, förklarade han.

João Paulo Gomes analys utvidgades också till den variant som är förknippad med Sydafrika och visade att 24 fall redan har identifierats i Portugal, ett ”blygsamt antal länder som Belgien, Förenade kungariket, Frankrike eller Österrike”, men där forskaren förstärkte ”betydelsen av gränskontroll vid denna tidpunkt”, med tanke på dess spridning på den afrikanska kontinenten och med överföring i europeiska länder.

”Den epidemiologiska situationen i Portugal beror starkt på den epidemiologiska situationen som förekommer i andra länder”, påpekade forskaren INSA, vilket förstärker att denna variant är relaterad till ”vaccinfel” på grund av egenskaperna hos dess mutation.

Slutligen angav João Paulo Gomes registreringen av 16 fall av Manaus (Brasiliens) variant i Portugal, ett register som är ”i snitt med andra länder”.