Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE): "Under 2020 fortsatte man att observera en dynamisk ökning av priserna på bostäder i handeln, trots det ogynnsamma sammanhanget till följd av de restriktioner som infördes på grund av pandemin covid-19.

"Den genomsnittliga årliga förändringstakten för IPHab [bostadsprisindex] uppgick till 8,4 procent, vilket återspeglar en minskning jämfört med den prisökningstakt som observerades under 2019 (9,6 procent)", står det i INE-rapporten.

Enligt statistikinstitutet översteg den genomsnittliga årliga prisökningen för befintliga bostäder (8,7 procent) den för nya bostäder (7,4 procent), men, och i linje med de senaste åren, minskade skillnaden i respektive prisökningstakt från 2,5 procentenheter 2019 till 1,3 procentenheter 2020.