Esposende SmartCity bygger på pelarna "hållbarhet, människor, territorium och konst" och har "viktiga mål" att öka befolkningens "livskvalitet" och "göra staden närmare medborgarna" i denna kommun i Braga-distriktet.

De insamlade uppgifterna kommer att finnas tillgängliga på en enda IoT-plattform (Internet of things), som också kommer att omfatta ett register över infrastrukturer och intressanta platser, med målet att "göra Esposende kapabelt att på ett integrerat sätt och i realtid reagera på de olika urbana utmaningarna, främja inkluderande och effektiva lösningar i användningen av resurser, men också generera mervärde och skapa välstånd".

"Grunden för Esposendes SmartCities-process har nu lanserats, eftersom vi har data som kan främja en digital omvandlingsmekanism som främjar effektivitet och ändamålsenlighet av resurser, genom ett komplext informationssystem, men som garanterar att den är lätt att uppfatta och att den påverkar territoriet", förklarade Esposendes borgmästare Benjamim Pereira i presentationen.

Borgmästaren betonade att "nu finns det mer information att göra tillgänglig, med mer användbara parametrar för alla".

Benjamim Pereira tillade att Esposende ville "integrera, från första timmen, den ledande truppen i införandet av förvaltnings- och informationsåtgärder för medborgarna, genom att förstå begreppet integrerad teknisk utveckling, som erkänns som SmartCity".

Projektet förlitade sig på samarbete med enheter som den portugisiska miljöbyrån, institutet för natur- och skogsskydd och till och med akademin, för att "tillhandahålla data som redan berikar informationsplattformen".