Ökningen kännetecknades också av en betydande ökning av antalet listade fastigheter, som ökade med 88 procent jämfört med för 12 månader sedan.

Antalet hyresfastigheter ökade också, med mer än 100 procent jämfört med förra året, även om deras värde sjönk med nästan 10 procent, ned till 840 euro per månad.

Lissabon toppar samtidigt värdet på fastigheter, med ett genomsnittligt värde på 353 000 euro för sålda fastigheter.