Informationen lämnades av forskaren Baltazar Nunes, från det nationella hälsoinstitutet (INSA), som lyfte fram den nuvarande "tillväxtfasen" av spridningen av SARS-CoV-2-viruset i landet och sade att den 8 april, den senaste gången som det fanns uppgifter, hade R redan nått 1,09, när värdet av detta index vid det föregående Infarmed-mötet (23 mars) var 0,89.

"I landet, med denna tillväxtnivå och en takt nära 71 fall per 100 000 invånare, är tiden för att nå 120 fall per 100 000 invånare mellan två veckor och en månad.

"Algarveregionen har redan nått detta värde och det har även regionerna Madeira och Azorerna", sade han med hänvisning till den första utvärderingslinjen i den matris som regeringen har utformat för att kontrollera den epidemiologiska situationen i upplåsningsplanen.

I ett inlägg som genomfördes vid mötet på Infarmed i Lissabon, som samlar experter, regeringsmedlemmar och republikens president, framhöll Baltazar Nunes att ökningen av incidensen är mer synlig i åldersgruppen upp till 9 år och att, tvärtom, och "Mycket positivt", incidensen av nya fall i åldersgruppen över 65 år var låg.

Portugal har också ökat sina rörlighetsindex, i och med slutet av nedlåsningen, och ligger nu "i mitten av tabellen över de länder som har den största rörligheten bland befolkningen", förutom en ökning av medborgarnas kontakter med olika åldersgrupper.