Forskare från Imperial College jämförde den terapeutiska potentialen hos svamp med en sexveckorskur med antidepressiva läkemedel hos personer med måttlig till svår depression. ´

De beskrev resultaten som "lovande" och konstaterade att även om depressionspoängen minskade i båda grupperna, skedde minskningen snabbare i svampgruppen och var större i omfattning.