Margo föddes i New Brunswick och hade en svår uppväxt. Som ett resultat av sitt familjeliv och sin växande psykiska sjukdom hade hon svårt att få kontakt med andra och till och med att le. Hon led av ilska och sorg och därför blev droger, alkohol, sex och våld hennes främsta sätt att få kontakt med sig själv och andra.

Till slut fann hon tröst i att klättra i dessa frusna berg över hela världen. I boken utforskas också idén att motion, kost, näring och psykoterapi var avgörande för henne när hon skulle övervinna den svarta våg som överväldigade henne. Detta snarare än medicin var det botemedel som hon behövde.

Detta är en brutalt ärlig memoar som kastar ljus över psykisk ohälsa.

Boken är skriven på ett öppet sätt och jag fann den intressant. Det är en kort bok men med ett kraftfullt budskap. Kapitlen är uppkallade efter kända isbestigningar. I slutändan handlar "All that Glitters" om motståndskraft och hur tufft det är att inte bara bestiga ett berg utan också övervinna inre psykiska problem. Båda är lika svåra att besegra.

Den här boken ger en inblick i de strider som människor står inför. Jag rekommenderar definitivt att du läser den, eller till och med köper ett exemplar till en vän.