Regionstyrelsens vice ordförande Pedro Calado avslöjade att beslutet kan komma att meddelas nästa måndag, men att det kommer att bero på analysen av situationen i skärgården under de senaste 15 dagarna, med hänsyn tagen till återkomsten av de direkta klasserna och påsken.

I samband med öppnandet av Citizen Space i Santo António-församlingen i Funchals kommun, betonade Pedro Calado att den regionala regeringen försöker hantera förhållandet mellan epidemi och ekonomi bättre, och han medgav därför "att vissa åtgärder som vidtogs i januari" för att begränsa sjukdomen kommer att lindras.

Tjänstemannen ansåg att "vaccinationen går mycket bra" och erinrade om att det redan har skett ett "försiktigt återupptagande av många verksamheter".

"Fram till den 26:e kommer regionstyrelsens ordförande [Miguel Albuquerque] att göra en inventering av situationen", tillade han.