Öppnandet av köpcentrumen kommer att ske enligt en rad hygien- och desinfektionsåtgärder, vilket bekräftas av SGS-certifieringen "Disinfection Monitored".

Åtgärder för att garantera avstånd, fördelning av utrymme och de lämpligaste kretsarna för att upprätthålla avståndet mellan människor kommer också att finnas på plats", betonar ledningen för MAR Shopping.