Försäljningen utomlands "inledde året 2021 med en positiv dynamik", lovordar ViniPortugal i ett uttalande, där man uppger att fram till februari i år "nådde man totalt 121 miljoner euro", vilket motsvarar en tillväxt på 2,96 procent jämfört med samma period förra året.

När det gäller destinationsmarknader är de fem främsta Frankrike med 16,67 miljoner euro, USA (13,25 miljoner euro), Brasilien (9,34 miljoner euro), Tyskland (7,65 miljoner euro) och Kanada med 7,60 miljoner euro.

ViniPortugal lyfter också fram Brasilien för dess positiva beteende som destinationsmarknad, med en tillväxt på 36,64 procent under den undersökta perioden, och fortsätter att visa på de brasilianska konsumenternas "starka aptit" för nationella viner, en trend som märkts sedan förra året.

Tyskland med en ökning på 12,09 procent och Kanada med en ökning på 7,86 procent är två andra marknader som lyfts fram av ViniPortugal under de två första månaderna i början av året när det gäller det värde som uppnåtts av exporten.