Miguel Ladeira Santos, vd och styrelseordförande för International Sharing School, har en examen i International Hospitality Finance och har även ett hotellförvaltningsdiplom från schweiziska hotellskolor. Han är övertygad om att barn behöver lära sig mer om gästfrihet och konsten att ta emot människor på ett framgångsrikt sätt, vilket är en färdighet för livet.

International Sharing School ska inte bara ses som en plats där barnen får en akademisk utbildning, utan fokus ligger på ett holistiskt förhållningssätt för barnen som omfattar gästfrihet.

Men vad innebär egentligen gästfrihet i en skolmiljö? Miguel Ladeira Santos förklarar: "Skolan är en plats där vi inte bara kan träffas i fysiska aktiviteter, det är också en plats där vi bygger upp laganda och egenmakt. Denna laganda sträcker sig bortom eleverna, hem till deras familjer, som vi uppmuntrar att bli en del av skolgemenskapen som helhet."

På skolan uppmuntras eleverna att dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt skapa livslånga minnen som de kan bevara i framtiden genom denna metod för gästfrihet som löper genom hela skolan.

"Vårt mål är att göra livet enklare för föräldrarna till våra elever och de projekt som vi utvecklar på skolan omfattar många olika faciliteter, vilket gör att föräldrarna kan överlåta allt till oss, från utbildning av sina barn till middag att ta med sig hem, tvättstädning, gym, lektioner för föräldrar och mycket mer", förklarar Miguel.

I skolans innersta kärna ligger förståelsen för att detta inte bara är en plats dit barnen kommer för att genomföra lektioner eller prov. Det är en plats för familj och gemenskap, och varje barn som är inskrivet på International Sharing School är alltid en del av skolans bredare gemenskap och familj.

Om du vill veta mer om International Sharing School i Lissabon eller om hur du kan anmäla ditt barn till skolan, besök https://www.sharingschool.org/.