Mellan den 19 april och slutet av den ursprungliga tidsfristen fick INE in cirka 3,7 miljoner svar, vilket motsvarar 80 procent av de hushåll som omfattas av folkräkningen.

Svaren på 2021 års folkräkning kom främst via Internet (eCensos), som registrerade cirka 90 procent av de totala svaren. De återstående 10 procenten av svaren gavs via eBalcão, som fanns tillgänglig på församlingshem, via telefon eller genom direkt stöd från uppgiftslämnaren.

Fram till slutet av månaden kommer boenden som ännu inte svarat att få ett kontaktmeddelande eller ett besök av uppgiftslämnaren som påminner dem om att de måste svara på folkräkningen.

För att svara via internet på censos2021.ine.pt måste medborgarna använda de koder som finns i de brev som räknarna skickat ut och svaren måste avse den 19 april 2021.

I kontakten med medborgarna följer de cirka 11 000 inhyrda räknarna särskilda hälsoskyddsprotokoll på grund av pandemisituationen.