Detta gäller Spanien, Luxemburg, Belgien och Kroatien. Den portugisiska regeringen förutspår en minskning av budgetunderskottet mellan 2020 och 2021 med 1,2 procentenheter, från 5,7 procent av BNP förra året till 4,5 procent i år. Denna prognos ingår i stabilitetsprogrammet för 2021-2025.