Utrikesminister Augusto Santos Silva lyfte fram exempel från Senegal, Uruguay och Kina, där intresset för det portugisiska språket har varit "ganska stort". Han beklagade också att bokmässan i Leipzig i Tyskland har skjutits upp till 2022, då Portugal skulle ha varit gästland.