"Hittills är vi överlag ganska säkra på att vaccinerna generellt sett täcker denna variant", sade Marco Cavaleri, chef för byråns vaccinationsstrategi, vid en virtuell presskonferens.

Cavaleri sade att "uppgifterna verkar ganska säkra i den meningen att åtminstone vaccinet med 'messenger RNA'-teknik (mRNA) kommer att vara effektivt när det gäller att neutralisera denna variant, vilket åtminstone garanterar ett tillräckligt skydd" mot sjukdomen, förstärkte han.

Direktören för avdelningen för biologiska hälsorisker och vaccinstrategier uppgav att EMA även hoppas att "vaccinet med viral vektor även kommer att vara effektivt", och noterade att man väntar på mer data som samlats in i Indien, där Astrazenecas vaccin med viral vektor används.

På frågan om analysen av det ryska Sputnik V-vaccinet, som ännu inte har godkänts för användning av EMA, svarade Marco Cavaleri att inspektioner av god tillverkningspraxis och god klinisk produktionspraxis pågår och att en tidsplan för ett eventuellt godkännande för användning i Europeiska unionen skulle kunna fastställas "under de kommande veckorna".

När det gäller det kinesiska Sinovac påpekade Cavaleri att myndigheten fortfarande håller på att besluta om när element kan skickas för analys.