Caveat Emptor II

in Brev · 14-05-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Insändare: Det har gått över ett år sedan jag fick diagnosen cancer. Jag har tillbringat tiden med behandlingar, återhämtning och kamp mot Multicare.

Till slut betalade Multicare för min operation, men det var först efter att sjukhuset påstods ha avvisat flera lägre betalningserbjudanden från dem.

Ungefär sex månader efter strålbehandlingen betalade Multicare 50 procent av kostnaderna, trots att jag hade fått ett e-postmeddelande från dem om att de skulle betala 100 procent. Kampen om resten pågår fortfarande.

Multicares kundtjänst är skrämmande. Rekordet hittills är 8 veckor för att svara på ett e-postmeddelande. De har bara varit effektiva två gånger, och båda gångerna var självrisken i min försäkring större än behandlingskostnaden. Detta innebär att de inte behövde betala någonting.

Multicare verkar inte ha många personer som talar engelska. Min portugisiska är bra för det dagliga livet, men inte tillräckligt bra för tekniska frågor.

Jag anser att om du inte talar flytande portugisiska bör du tänka dig noga för innan du anförtror Multicare din sjukförsäkring.

Peter D Massey,
Via e-post


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.