Ordförandeminister Mariana Vieira da Silva erinrade om att det finns ett lagdekret som gör det möjligt för regeringen att, beroende på risknivåerna, besluta om vilka kommuner som måste införa distansarbete som ett obligatoriskt system, och betonade att man i detta skede, i väntan på en ny scen av risknivåer och lättnader i inlåsningen som experterna håller på att definiera, beslutade att "fram till slutet av maj i hela landet är distansarbete fortfarande obligatoriskt".

Möjligheten att fram till slutet av denna månad förlänga den ordning som definierar att distansarbete förblir obligatoriskt i alla kommuner på fastlandsterritoriet hade redan i onsdags talats om av regeringen.

På så sätt bibehålls de regler som gällt sedan mitten av januari, då den andra allmänna låsningen beslutades, fram till den 31 maj, enligt vilka det är obligatoriskt med distansarbete, utan att parterna behöver komma överens om det, när distansarbete är förenligt med den verksamhet som utförs och arbetstagaren har förutsättningar för att utföra det.