"Det är ett tecken på stort hopp, inte bara för vad påvens vilja att återigen bli pilgrim här i Cova da Iria innebär, utan också för den möjlighet som det kan innebära för den lokala ekonomin, som har känt starkt av krisens effekter", sade kardinalen under den presskonferens som föregick den internationella jubileumspilgrimsfärden i maj.

Påven Franciskus bekräftade för biskopen den 29 april sin avsikt att besöka Fatima år 2023, i samband med Världsungdomsdagen, som kommer att hållas i Lissabon.

Bekräftelsen gjordes under en privat audiens mellan kardinal António Marto och påven Franciskus i Vatikanen.

För António Marto understryker påvens besök vid Cova da Iria "platsens betydelse" och det budskap som Jungfrun i Fatima lämnade efter sig.

"Det förnyar den starka kopplingen mellan påven Franciskus och Fatima, vilket förvånade mig", betonade han.

Effekterna av pandemin är också kännbara i Fatimahelgedomen, enligt dess rektor Carlos Cabecinhas, som dock försäkrade journalisterna att den ekonomiska och finansiella situationen, trots att den är svår, inte "äventyrar institutionens stabilitet".

"Den här typen av situation har en extremt stor och negativ inverkan på helgedomens årliga budget. Förra året beslutade vi att gå vidare med en omstruktureringsprocess, just med det ansvarsfulla perspektivet hos någon som visste att vi inte genomlevde en specifik tidpunkt under ett år, utan en situation som skulle vara långvarig", förklarade han.

Enligt rektorn är "helgedomens ekonomiska och finansiella situation stabil som den alltid har varit", men "detta är svåra tider".

"Vi är alla medvetna om svårigheterna, men helgedomen har en situation som gör det möjligt för den att fortsätta att med ansvarstagande klara sig och uppfylla sina åtaganden", försäkrade han.

Carlos Cabecinhas meddelade att helgedomen kommer att återuppta verksamheten med sjuka och äldre, som är de mest sårbara och förtjänar mest uppmärksamhet, "så snart pandeminsituationen tillåter det".

"Men vi kommer inte att försumma ungdomarna som också hör till de mest bräckliga, inte av hälsoskäl, utan på grund av sociala förhållanden och så ofta bristen på hopp", tillade han.

Rektorn sade också att helgedomen i år kommer att skapa förutsättningar "för att gå vidare med ett lyssnar- och servicecenter för de människor som behöver andligt stöd för att möta livssituationer".