Enligt DGS epidemiologiska bulletin är 66 patienter inlagda på intensivvården, sex färre än i måndags.

När det gäller sjukhusvård visar de officiella uppgifterna att 233 patienter är inlagda på sjukhus i dag, vilket är 13 färre.

De två dödsfallen inträffade i Lissabon och Tagusdalen samt på Azorerna.

Uppgifterna visar också att det skett en minskning med 184 aktiva fall av infektion, nu totalt 21 997.

Sedan pandemins början har Portugal registrerat 842 767 bekräftade fall av infektion med det nya coronaviruset och 17 011 dödsfall.

När det gäller antalet nya fall liknar dagens siffror dem som registrerats under de senaste veckorna, med dagliga variationer.

Antalet kontakter som övervakas av hälsomyndigheterna har minskat med 129 till 18 376.

Uppgifterna visar också att 568 personer har rapporterats ha tillfrisknat, vilket innebär att det totala antalet sedan pandemins början i Portugal i mars 2020 uppgår till 803 759 personer.

Enligt DGS har Portugal 4 515 124 personer som är vaccinerade mot Covid-19, varav 1 367 154 redan är vaccinerade med båda doserna.

Överförbarhetsindexet (Rt) för SARS-Cov-2-coronaviruset i Portugal är 1, medan infektionsincidensen per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 50,5.

Uppgifter om Rt och incidens uppdateras på måndagar, onsdagar och fredagar.

I regionen Lissabon och Tagusdalen har 175 nya infektioner rapporterats, med 318 298 fall och 7 210 dödsfall räknade hittills.

Den norra regionen har nu 131 nya SARS-CoV-2-infektioner, totalt 338 532 infektionsfall och 5 350 dödsfall sedan pandemin inleddes.

I region Centrum har ytterligare 20 fall registrerats, vilket innebär att antalet fall nu uppgår till 119 311 infektioner och 3 018 dödsfall.

I Alentejo har ytterligare 12 fall rapporterats, totalt 29 994 infektioner och 971 dödsfall sedan pandemins början.

I Algarve-regionen har 10 fall registrerats, vilket innebär 22 035 infektioner och 362 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat nio nya fall, vilket motsvarar 9 510 infektioner och 68 dödsfall på grund av Covid-19 sedan mars 2020.

Azorerna har nu 29 nya fall och räknar 5 087 fall och 32 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS-bulletinen.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 382 717 män och 459 696 kvinnor i Portugal, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 348 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 937 män och 8 074 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av det totala antalet dödsfall var 11 182 personer över 80 år, 3 626 personer mellan 70 och 79 år och 1 528 personer mellan 60 och 69 år.

Pandemin orsakade minst 3 391 849 dödsfall i världen, till följd av mer än 163,5 miljoner fall av infektion, enligt en rapport från den franska myndigheten AFP.