Colégio Bernardette Romeira, som ligger i Algarve, inser vikten av idrott och skolan strävar efter att erbjuda ett brett utbud av kvalitetsidrott på regelbunden basis för alla elever. Teamet på skolan är övertygat om att idrott är en rättighet för alla barn och att idrott redan från tidig ålder kan bidra till att främja positiva och hälsosamma vanor som bidrar till det övergripande målet att hjälpa till att forma världsmedborgare.

Regelbunden fysisk träning bidrar till bättre koncentration och prestation, samtidigt som den minskar stress och förbättrar disciplinen. Colégio Bernardette Romeira anser att det är viktigt att kombinera idrottsutövning med utbildningsprocessen. Man främjar olika typer av idrottsutövning bland eleverna för att komplettera det som krävs enligt den läroplan som fastställts av utbildningsministeriet.

Det är allmänt erkänt att utövandet av grupp- och individuella idrotter är viktigt för att forma personligheten och för att acceptera sociala regler. Dessutom utvecklar man genom att främja laganda färdigheter i fråga om kommunikation, solidaritet, ömsesidig hjälp och samarbete, vilket är grundläggande element i utbildningen för medborgarskap, som är viktiga i samhällslivet och i arbetslivet.

Colégio Bernardette Romeiras utbildningsprojekt bygger på denna förberedelse för "världsmedborgare", för den växande mångkulturalismen och toleransen som kräver ständig anpassning till förändringar och andra sätt att agera i den globala världen.

På Collegio Bernardette Romeira finns tre huvudsporter, simning, karate (klass 1, 5-7 år och klass 2, 8-13 år) och basket (Mini 8, Mini10 och Mini12). Det finns också möjlighet att utöva capoeira och artistisk gymnastik.

I syfte att införa hälsosamma levnadsvanor hos våra ungdomar skapades föreningen Associação Cultura e Desportiva Colégio Bernardette Romeira för mer än tio år sedan för att förena de kulturella och idrottsliga aspekterna av stödet till skolans utbildningsprojekt.

I september 2004 bildades basketklubben Colégio Bernardette Romeira, som blev medlem i Algarve Basketball Association och därmed i Portugals basketbollförbund. Denna anslutning gör det möjligt för lagen att delta i tävlingar, samtidigt som man stöder de strukturer som gradvis och hållbart utvecklar klubben.

Karate utövas med huvudsyfte att utveckla uppfattningen att kroppen intar ett rum genom att träna katas (förflyttningar med attacker och försvar i olika riktningar). Ett annat mål är att arbeta med föreställningen om nära och avlägsna rum genom de tekniker som används med partner, att utveckla kroppens estetiska föreställningar genom korrigering av hållningar/attityder och att utbilda andning genom rörelse. Enligt läraren Bruno Silvestre, ansvarig för karateutbildningen och 2:a Dan i Karate Shito-Ryu, "underlättar karate koncentrationen, förbättrar balansen, utvecklar flexibilitet och koordination, bidrar till en lämplig kroppshållning och utvecklar självförtroende och en känsla av trygghet hos idrottsutövarna".

Simning anses vara en av de mest kompletta och fördelaktiga idrottsaktiviteterna för alla som utövar den, med tonvikt på utveckling av den kardiorespiratoriska kapaciteten och på muskelutveckling utan någon skadlig inverkan på leder och ben, med tanke på att det sker i vattnet, och även på utveckling av multilaterala rörelser och samordning. Med läraren Lauro Ribeiros ord som har ansvar över detta område.

"Simning är en av de mest utövade sporterna i världen och en av de mest omfattande genom att utveckla fysiska kapaciteter och röra hela kroppen på ett synkroniserat sätt. Detta är en praktik som måste inpräntas från tidig ålder, inte bara för att vi lever i ett land där det finns lätt tillgång till stränder, pooler, floder och bäckar, utan det är särskilt viktigt för barn att kunna vara självständiga i vattenmiljön."

På Colégio Bernardette Romeira anser man att idrottsutövning bidrar till att förvärva värden och färdigheter för livet. Idrott och konst främjar ett unikt lärande som bättre förbereder eleverna för sina framtida liv.

För mer information, kontakta oss på:

E-post: secretaria@cbr.edu.pt
Telefon: (+351) 289 701 021
Fax: (+351
) 289 701 022